Pripravili sme pre vás veľkú tému, ktorá sa bude postupne zaoberať príčinami neplodnosti u žien a mužov. Každý mesiac pre vás jednu konkrétnu tému rozvinieme a pokúsime sa vám daný problém objasniť a zodpovedať tak vaše časté otázky.

Hneď na úvod by sme vám chceli povedať, že naším cieľom sú príspevky a články s určitou hodnotou a informáciami, ktoré sa týkajú problémov s počatím a všeobecne tematikou neplodnosti. Na základe našich skúseností vieme, že problematika neplodnosti je v tejto dobe viac ako dvojnásobná. V tomto článku vám chceme postupne priblížiť rôzne faktory, ktoré majú za príčinu neplodnosť u žien i mužov. V niektorých prípadoch možno príčiny časom vyriešiť, avšak existujú aj také, o ktorých je dobré vedieť viac a venovať im patričnú pozornosť.

Čo znamená pojem neplodnosť?

Neplodnosť čiže infertilita je definovaná ako neschopnosť otehotnieť aj po jednom roku prevádzkovania častého nechráneného pohlavného styku. Aj napriek tomu, že je táto doba pre otehotnenie z 90% štandardná, spôsobuje mnohým párom dôvod k nervozite. V tejto dobe trpí bezdetnosťou až 20-25% manželských alebo partnerských párov. Chyba môže nastať ako na strane jednotlivcov, tak aj v oboch prípadoch.

Viete, že …
U žien je podľa výskumov najplodnejším obdobím 20. rok života. S pribúdajúcimi rokmi schopnosť otehotnenia percentuálne klesá. U mužov plodnosť tiež závisí od veku, avšak nie v takej miere ako u žien. U mužov ide predovšetkým o kvalitu i kvantitu spermií.

Druhy neplodnosti:

 • Primárna neplodnosť – týka sa páru, ktorý nemôže otehotnieť ani po jednom roku prevádzkovania pravidelného nechráneného pohlavného styku.
 • Sekundárna neplodnosť – týka sa párov, u ktorých už raz k tehotenstvu došlo, ale teraz už schopní nie sú.
 • Neobjasnená neplodnosť – neschopnosť počatia spôsobená rôznymi fyziologickými či psychickými faktormi (antikoncepcia, znížená sexuálna aktivita, hormonálna nerovnováha, genetické problémy, nefunkčnosť pohlavných orgánov a pod.)

Kedy je dobré navštíviť lekára?

Lekára je dobré navštíviť, ak po uplynutí 12 – 18 mesiacov stále nedošlo k tehotenstvu, aj napriek často prevádzkovanému nechránenému styku (cca 2x až 3x týždenne). Lekár vykoná základné vyšetrenie a dokáže tak odhaliť, u koho s partnerov je problém popr. aj objasniť konkrétnu príčinu neplodnosti. Podľa problému sa potom odvíjajú ďalšie postupy a riešenia príčin či dôsledkov neplodnosti.

Na čo sa u lekára pripraviť?

V prvom rade sa bude jednať o podrobnú konzultáciu, v ktorej ako žena, tak i muž podajú informáciu o svojej rodinnej anamnéze, či trpia na nejaké choroby a choroby, aké užívajú lieky alebo doplnky stravy a tiež aká je ich celková životospráva. Medzi hlavnú a hocikedy háklivú tému patrí opis toho, ako a kedy u nich styk prebieha, doba ich snaženia o otehotnenie, cyklus ženy a mnoho ďalších otázok osobného rázu. Aby sa u ženy preukázalo, že dochádza k pravidelnému uvoľňovaniu vajíčka, musí podstúpiť klasické gynekologické vyšetrenie (predovšetkým ultrazvuk). Ďalej je odobratá krvná vzorka na rozbor pre zistenie hladiny hormónov ovplyvňujúce ovuláciu či funkciu štítnej žľazy. Súčasťou ďalších vyšetrení je aj pravidelné meranie ranné bazálnej teploty a sledovanie celého ovulačného cyklu. U muža dochádza k štandardnej kontrole pohlavných orgánov (penis a semenníky) a zistenie kvality a kvantity spermií pomocou spermiogramu. Metód aj spôsobov vyšetrenia u oboch partnerov môže byť aj viac a vyžaduje to ako trpezlivosť muža a ženy, tak aj psychickú podporu zo strany lekára.

Aké sú príčiny neplodnosti u žien:

 • hormonálne poruchy
 • poruchy ovulácie
 • životospráva, výživa tela
 • stres, psychická nepohoda
 • predčasná menopauza
 • zlyhanie ovariálnej funkcie
 • morfologicky podmienená neplodnosť, ochorenia pohlavných orgánov
 • vrodená neplodnosť, chromozómy

Aké sú príčiny neplodnosti u mužov:

 • kvalita a kvantita spermií
 • životospráva, výživa tela
 • nízke libido (impotencia)
 • stres, psychický stres (nátlak zo strany ženy)
 • morfologicky podmienená neplodnosť, ochorenia pohlavných orgánov, neplodnosť spôsobená úrazom
 • vrodená neplodnosť, chromozómy, genetika