Väčšinou počúvame, že s pokusmi o počatie by sa malo začať až asi 3 mesiace po vysadení hormonálnej antikoncepcie. A to z toho dôvodu, aby sa organizmus vyčistil od škodlivých hormónov. Podľa nových poznatkov to ale nie je vôbec potrebné. Žena, ktorá chce otehotnieť, má šancu na počatie v období superovulácie.

Čo je to superovulácia?

Superovulácia je stav, ktorý nastane v ženskom organizme bezprostredne po vysadení hormonálnej antikoncepcie. Je to búrlivá ovulácia, u ktorej je vysoká pravdepodobnosť otehotnenia.

Po vysadení hormonálnej antikoncepcie môže byť žena v prvom cykle či cykloch plodnejšia. Kým žena užíva hormonálnu antikoncepciu, zmes hormónov blokuje ovuláciu. Akonáhle však antikoncepciu vysadí, ovulácia sa u väčšiny užívateliek naštartuje. Hneď prvý cyklus búrlivo ovuluje asi 70% žien.

U niektorých žien môže znovuobnovenie plodnosti pár mesiacov trvať. Tento stav sa nazýva „post pill amenorea“ a nastáva väčšinou u žien, ktorým bola nasadená nevhodná hormonálnej antikoncepcia v príliš nízkom veku, kedy mozgové centrá riadiace uvoľňovanie hormónov vaječníkov nebolo dostatočne vyvinuté. Tento stav je však prechodný, hormonálna antikoncepcia nemôže spôsobiť trvalú neplodnosť u žien, ktoré pred užívaním plodné boli.

Teda tvrdenie, že po vysadení hormonálnej antikoncepcie je potrebné s počatím počkať, kým sa telo ženy nevyčistí od škodlivých hormónov, je pre väčšinu prípadov nevhodné. Naopak, ihneď po vysadení hormonálnej antikoncepcie sa snažte byť čo najviac sexuálne aktívny, k tomu Vám a predovšetkým Vášmu partnerovi dopomôžu napríklad kapsule kotvičník. Kotvičník (Tribulus terrestris) je známy svojimi pozitívnymi účinkami na sexuálnu aktivitu a celkové libido jedinca. U mužov navyše priaznivo pôsobí na kvalitu spermií.