Cheiron T, o.p.s. je komunitná spoločnosť založená roku 1996, ktorá podáva pomocnú ruku deťom a mladistvým v ťažkej životnej alebo nepriaznivej sociálnej situácii. Hlavnou myšlienkou organizácie je budovanie bezpečného prostredia, kam môžu deti a mládež prichádzať s dôverou vždy, keď si nevedia rady pri riešení svojich problémov. Centrum poskytuje pomoc vo všetkých rovinách života. Jeho cieľom je motivovať, podporovať, inšpirovať aj pomáhať – v oblasti vzdelania, sociálnych a hygienických návykov, spoločenského chovania, pracovného života, tak tiež rodinného života, pri čom jednou z činností je riešenie problematiky maloletých rodičov.


Otehotnet.cz v rámci spolupráce venovalo neziskovej organizácii Cheiron T 200 kusov tehotenských testov pre maloleté dievčatá pre včasné odhalenie prípadného tehotenstva.


 Rozhovor s riaditeľom organizácie Mgr. Romanom Vargou

Pán Varga, jednou z činností vašej organizácie je poskytnutie pomoci maloletým dievčatám, ktoré prišli do iného stavu v nesprávny čas, ale rozhodli sa o svoje bábätko starať. Povedzte nám, akým spôsobom maloletých rodičov podporujete?

 Naša organizácia sprevádza deti, mladých ľudí aj dospelých v ťažkých situáciach ich života. Stáva sa celkom pravidelne, že dievčatá dokončia základnú školu, nemajú motiváciu pokračovať ďalej vo vzdelávaní a vo svojom okolí majú málo pozitívnych vzorov. Tým, že väčšinou pochádzajú z rodín, ktoré trpia ako ekonomicky, tak aj sociálne, a v ktorých je bežné, že deti prichádzajú vo veľmi mladom veku, tak aj dievčatá po základnej škole vlastne nevidia nič zlé na tom, keď otehotnia. My ich potom vedieme k prezvatiu určitej odpovednosti nie len za seba, ale aj za ich bábätko. Preberáme s nimi zdravotnú starostlivosť, bývanie, ekonomickú situáciu alebo posilňujeme rodičovské kompetencie.

Ste s maloletými v kontakte aj po dovŕšení ich plnoletosti?

 Naše služby majú široký vekový rozsah. Väčšinu týchto mladých mamičiek poznáme dlho a pokial si nejakú podporu prajú, sme schopní s nimi spolupracovať aj po dovŕšení dospelosti. Vzhľadom na to, že existujeme už 22 rokov, tak mladí ľudia, s ktorými sme pracovali v začiatkoch, už k nám posielajú aj svoje deti a čas od času sa prídu poradiť, zveriť alebo pochváliť, že im niečo skvelo ide.

Aké sú hlavné príčiny maloletých rodičov?

 Podľa môjho názoru to vyplýva najmä z vplivov prostredia, v ktorom žijú. V ich okolí je väčšinou naprosto normálne, že tehotenstvo prichádza veľmi skoro. Ak niesu dievčatá motivované k ďalšiemu štúdiu, nemajú nejaké profesné ambície alebo záujmy, tak im vlastne nenapadne veľa ďalších možností, čo robiť po základnej škole. Väčšina týchto dievčat pochádza z prostredia, kde to takto robia všetci, kde len málokto pokračuje v štúdiu po základnej škole a kde je väčšou hodnotou rodina ako kariéra.

Čo je dôvodom, prečo sa s problémom obrátiť na Vašu organizáciu?

 Na našej organizácii sa väčšinou neobracia kvôli tomu, aby riešili nejaký svoj problém, ale preto, že nás dlho poznajú, vedia, že sa môžu kolegom zveriť, alebo si len prísť v kľude „pokecať“. Na nás je, aby sme v rozhovoroch nachádzali výkričníky, témy a podnety, ktoré sa dajú rozvíjať a motivovať dievčatá, aby skúsili robiť veci inak, rozmýšľali o svojej situácii a hľadali riešenie, pokial ich niečo trápi. Nepracujeme štýlom, kedy by sme vraveli našim klientom, čo majú robiť. Rešpektujeme to, že každý je odborník na svoj život a len ponúkame možnosti, alternatívy a podporujeme klientov, aby si svoje ideálne riešenie našli, realizovali a vyhodnotili sami. Nechceme, aby boli závislí od našej pomoci, ale vedeli sa orientovať v možnostiach a boli schopní vybrať tú, ktorá je pre nich a ich okolie najlepšia.

Dokážete nám povedať, aký je aktuálny vývoj celej situácie? Pribúda alebo naopak ubúda množstvo maloletých rodičov?

 Myslím si, že si tuácia sa veľmi nemení. Sme len lokálnou táborskou organizáciou, takže nedokážem povedať, ako sa vyvíja situácia všeobecne, ale medzi našimi klientami v tomto smere nejaké posuny nevidím. Pracujem ale so špecifickou cieľovou skupinou, ktorá vyrastá a žije v prostredí bez vzorov, motivácie aj peňazí a kde všeobecné tézy o tom, že bežná populácia odsúva narodenie prvého potomka do neskorejšieho veku, neplatí.

 Čo je, podľa vás, tou najlepšou prevenciou, ktorá by mohla problematike predchádzať?

 Myslím si, že situácia sa nezmení, kým mladí ľudia nebudú mať nejakú motiváciu k ďalšiemu štúdiu, dokial pred sebou neuvidia nejaký cieľ a kým ich v tom nebude podporovať ich okolie. Je ťažké vysvetľovať mladému dievčaťu, že by mohla otehotnieť treba v dvadsiatich, keď teraz má pätnásť, končí základnú školu, nechce ďalej študovať a nevie, čo by vlastne tých ďalších päť rokov mala robiť. Našou úlohou nie je presvedčiť ju o tom, čo si my myslíme, že je správne, ale ukázať jej, že má rôzne možnosti, ako so svojím životom naložiť a podporiť ju v tom, čo si sama vyberie. Často je ale najjednoduchšie vybrať si to, čo urobila jej mama, babka, teta aj väčšina jej okolia.

 Pred nedávnom sme s Vašou organizáciou nadviazali spoluprácu. Veľmi nás teší, že Vás môžeme podporiť a zapojiť sa s pomocou. Prezraďte nám, čo Vás k nám priviedlo?

 Nás veľmi teší, že firmy, ako ste vy, rozmýšľajú nie len o svojej činnosti, ale aj o tom, ako môžu podporiť niečo, v čom vidia zmysel. A čo nás k vám priviedlo? Bola to proste potreba zefektívniť našu prácu. Ak má niektorá z dievčat podozrenie, že je tehotná, môžeme sa s ňou baviť hypoteticky „tak keď už by si bola tehotná, čo sa v tvojom živote mení?“, alebo jej dať test, vysvetliť jej, ako sa s ním zaobchádza a riešiť už reálnu situáciu.

 Ako pomôže vašej organizácii sada tehotenských testov, ktoré sme Vám venovali?

 Tehotenské testy uľahčia našu prácu a skrátia nervozitu a neistotu u dievčat. Tak prečo sme si testy jednoducho nekúpili? Ako väčšina neziskových organizácií máme financie z grantov a dotácií a tie sa musia utratiť presne podľa koloniek navrhnutého rozpočtu. Tehotenské testy nám ale napadli až potom, čo boli granty podané a tak sme sa rozhodli osloviť vašu firmu. A navyše, spolupráca s firmami je vo väčšine prípadov ďaleko príjemnejšia ako jednanie s úradníkmi :-).