Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Základné ustanovenia a užívateľský účet
 1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Adiel s.r.o., so sídlom V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČO: 01388665, DIČ: CZ01388665, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 205713 upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho adiel.sk (ďalej tiež ako „webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť zbožie od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednaní zbožia v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.
 4. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať zbožie (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať zbožie aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 5. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní zbožia je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Uvedené údaje kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní zbožia sú predávajúcim považované za správne.
 6. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 7. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 8. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 9. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. Nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Všetka prezentácia zbožia umiestnená na webovom rozhraní obchodu adiel.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto zbožia.
 2. Objednávka kupujúceho urobená prostredníctvom internetového obchodu adiel.sk alebo prostredníctvom telefónu – emailu je záväzným návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pri čom toto tvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania zbožia. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.
 4. Kúpná zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pri čom za akceptáciu sa považuje odoslanie zbožia predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.
 5. Ceny zbožia a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použitiu komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 7. Kúpná zmluva je uzatváraná v slovenčine a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.
 1. Platobné podmienky
 1. Cenu zbožia a prípadné náklady spojené s dodaním zbožia podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

c) online platbou GoPay

 1. Predávajúci posiela spolu so zbožím kupujúcemu doklad o predaji, ktorý však neslúži ako daňový doklad.

Kupujúci môže objednané zbožie uhradiť tromi spôsobmi:

 1. Online platbou GoPay
 2. Na dobierku platbou v hotovosti alebo kartou (podľa možností dopravcu)
 3. Prevodom na účet:

FioBanka

Číslo účtu: 2701343937/2010
IBAN: CZ4520100000002701343937
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
VS: číslo objednávky

 

 1. Evidencia tržieb
 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického vápadku potom najneskôr do 48 hodín.
 2. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti od zvolenej platobnej metódy a spôsobu prepravy.
 1. Dodacie podmienky
 1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávaní zbožia. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na adiel.sk.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať zbožie na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať zbožie pri dodaniu. Pri prevzatí zbožia od prepravcu je kupujúcemu odporúčané skontrolovať neporušenosť obalov zbožia a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vnikutí do zásielky nemusí kupujúci zásilku od prepravcu prevziať.
 3. V prípade, že kupujúci zásielku nevyzdvihne alebo je z dôvodov na strane kupujúceho nutné zbožie doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedné v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s vrátením zásielky či s opakovaným doručovaním zbožia, rešp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 1. Odstúpenie od kupnej zmluvy
 1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia zbožia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:  Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpná zmluva od počiatku ruší. Zbožia musí byť predávajúcemu vrátené do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením zbožia (napr. prepravov) a to aj v prípade, kedy zbožia nemôže byť vrátené pre svoju povahu zvyčajnou poštovnou cestou.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovoria na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci zbožie vráti alebo preukáže, že zbožie predávajúcemu odoslal.
 4. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravov zbožia (poštovné) pri jeho kúpeniu (nie však vrátení). Tento nárok je však len vo výške najlacnejšej varianty ponúkané predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pri čom osobný odber sa nedá považovať za taký spôsob doručenia.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nie je možné mimo iné od kúpnej zmluvy odstúpiť:
 6.  
 7. a) o dodávke zbožia, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj zbožie, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiesené s iným zbožím
 8. b) o dodávke zbožia v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 9. c) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal
 10.  
 11. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátené zbožie poškodené, opotrebené či čiastočne spotrebované, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na zboží a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 12. Ak je spoločne so zbožím poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu so zbožím predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 13. Do doby prevzatia zbožia kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.
 14. Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na vrátenie zbožia bez udania dôvodu nad rámec lehoty (bod VI.I.), a to v dĺžke 1 roka (365 dní) od prevzatia zbožia.
 15. Na zbožie vrátené nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že toto zbožie nesmie byť použité, s prekročenou expiráciou, čiastočne či úplne spotrebované alebo poškodené nad rámec bežnej kontroly zbožia pri jeho prevzatí. Pre ostatné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote platia body VI.I. až VI.VIII. týchto obchodných podmienok.
 1. Práva z vadného plnenia, reklamácia
 1. Predávajúci odpovedá kupujúcemu za to, že zbožie pri prevzatiu nemá vady a že v dobe, kedy kupujúci zbožie prevzal:
a) má zbožie vlastnosti, ktoré si strany a) má zbožie vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu zbožia a na základe reklamy nimi robenej
b) sa zbožie hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa zbožie tohto druhu zvyčajne používa
c) zbožie odpovedá akosti alebo prevedním dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohovorenej vzorky alebo predlohy
d) je zbožie v odpovedajúcom množstve, miere alebo akosti
e) zbožie vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
II. Ustanovenia uvedené v čl. VII.I. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u zbožia predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná. U použitého zbožia na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú zbožie malo pri prevzatiu kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy zbožia.
III. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vadu, ktorú má zbožie pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že zbožie bolo vadné už pri prevzatiu.
IV. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
 
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
b) na odstránenie vady opravou veci
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny
d) na odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámeniu vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámeniu vady. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.
 2. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5.
 3. Za okamih uplatnenia práva z vadného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho vadné zbožie.
 4. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kamenicek@etani.cz. Informáciu o vybaveniu sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisejúce s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý kupujúci obdrží spolu s dodacím a reklamačným listom ku zboží.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská inšpekcia, so sídlom P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kupnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešeniu spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o reišeniu spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Sb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji zbožia alebo poskytovaniu služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkový priestor predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je oprávnený k predaji zbožia na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súvisejúce so spracovaní osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verojnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu na adiel.sk, a to vrátane zasielania obchodných oznámení a súborov cookies.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADIEL s.r.o. Vstupujú v platnosť a účinnosť dňa 14.9.2020. Vyhradzujeme si právo na ich ľubovoľnú úpravu bez predchádzajúceho upozornenia. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

V Prahe dňa 14.9.2020

za ADIEL s.r.o.

Ing. Stanislav Kameníček

jednateľ