IVF 1. DIEL – ČO JE IVF A AKO SA NA NEHO PRIPRAVIŤ?

Rozhodli ste sa, že podstúpite IVF? Vysvetlíme vám, čo vás počas celého procesu čaká.

Pokiaľ sa dlhší čas snažíte o bábätko a máte za sebou niekoľko neúspešných pokusov, isto ste začali uvažovať o tom, že podstúpite jednu z metód asistovanej reprodukcie. Také rozhodnutie ale u väčšiny z nás vyvolá rad otázok, na ktoré sa vám pokúsime odpovedať v spolupráci s čitateľkou Martinou, ktorá si pred rokmi prešla IVF.

Čo znamená IVF?

IVF (in vitro fertilizácia) je proces, ktorý umožňuje splynutie vajíčka so spermiou mimo telo v sklenenej alebo plastovej nádobke v laboratóriu. Jedná sa o jednu z metód asistovanej reprodukcie, ktorá sa používa v okamihu, kedy je prirodzené počatie bábätka ťažké alebo úplne nemožné. Indikovaná je u všetkých párov, ktoré sa potykajú s reprodukčnými problémami. Medzi nich radíme najmä nepravidelnú ovuláciu, nízky počet spermií a ich zhoršenú pohyblivosť, chýbajúce alebo zablokované vajcovody a taktiež neobjasnenú neplodnosť.

Návšteva centra pre reprodukčnú medicínu je odporúčaná ženám do veku 35 rokov, ktoré sa počas 12 mesiacov neúspešne pokúšali o tehotenstvo. U žien, ktoré sú staršie ako 35 rokov, je vhodné obrátiť sa na špecialistov už po 6 mesiacoch snaženia.

Prvá návšteva centra asistovanej reprodukcie

Na prvú návštevu centra asistovanej reprodukcie (CAR) nie je nutné mať žiadanku od ošetrujúceho gynekológa. Pokiaľ vám ale IVF odporúčal práve gynekológ, je treba vziať odporúčanie so sebou. Na základe žiadanky potom poisťovne prispievajú na IVF cykly. Počas prvej návštevy dôjde ku konzultácii s lekárom, ktorý s vami a vašim partnerom spíše podrobnú anamnézu a následne naplánuje ďalšie kroky vo vyšetrení. Najprv vás ale bude čakať niekoľko otázok.

  • Aký je váš vek?
  • Ste fajčiar alebo nefajčiar?
  • Máte už deti? Pokiaľ áno, boli počaté prirodzene alebo pomocou IVF? Aký je vek vášho dieťaťa? Boli v priebehu tehotenstva či pôrodu komplikácie? Vyskytujú sa vo vašej rodine závažné ochorenia, imunitné alebo genetické poruchy?

Následne vás lekár podrobne zoznámi s metódou IVF a vysvetlí vám, čo všetko vlastne obnáša. Súčasťou konzultácie je tiež súhlasný podpis oboch partnerov. V deň konzultácie je možné vyšetrenie pomocou ultrazvuku, krvný odber na hormonálny profil, v prípade partnera tiež dohodnutie termínu na spermiogram.

Aké boli vaše pocity pri prvej návšteve?

„Z prvej návštevy som bola strašne nervózna, hoci som si vopred hľadala informácie o tom, ako to celé prebieha a doma s priateľom sme všetko riešili, tak nervozita pracovala naplno. Veľa nám ale pomáhalo, že sme návštevu centra preberali a boli si vzájomne oporou. Prvý dojem z centra bol veľmi príjemný. Personál na recepcii, sestry aj naša ošetrujúca lekárka, ktorá s nami preberala náš zdravotný stav (prevažne teda môj) a to na základe odporúčania od môjho gynekológa, kde bola stanovená diagnóza s veľkou hormonálnou poruchou. Vysvetlila nám, čo sa v rámci IVF deje, boli to skôr také všeobecné informácie, ktoré bez ďalších vyšetrení neboli v tu chvíľu úplne podstatné. Potom nasledovalo podpísanie súhlasu a vyplnenie formulára pre zdravotnú poisťovňu, aby proces schválila. Z prvej návštevy sme ale mali veľmi dobrý pocit, od tech chvíle išlo všetko strašne rýchlo.“

Pred samotnou hormonálnou stimuláciou môžete vyskúšať prírodný produkt Conceive Plus, ktorý obsahuje špeciálnu kombináciu vitamínov, minerálov a antioxidantov. Napríklad Zinok, ktorý napomáha k normálnej plodnosti a reprodukcii, udržiava normálnu hladinu testosterónu v krvi, podieľa sa na procese delenia buniek.

Ako prebieha príprava na IVF?

IVF je pomerne náročný proces, ktorý je založený na vytvorení optimálnych podmienok pre mimo telové počatie. Pri vstupnom vyšetrení prichádza na rad komplexná príprava, s ktorou vás krok za krokom zoznámime.

  • Hormonálna stimulácia

V prvej fáze prípravy je podstatná ovariálna stimulácia ženy, ktorá podporí dozretie folikulov s vajíčkami. Čím viac sa podarí odobrať vajíčok, tým vyššia je šanca na počatie. Spočiatku sa podávajú analógy GnRH vo forme injekcií, ktoré zabránia prirodzenému uvoľňovaniu hormónov v organizme a tým umožní lekárom dostať hormonálnu produkciu úplne pod kontrolu. Vajíčok tak môže dozrieť hneď niekoľko naraz, pri čom sa zamedzí predčasnej samovoľnej ovulácii. Nasleduje vlastná stimulácia vaječníkov dávkou hormónov v podobe HMG (ľudský menopauzálny gonadotropín) alebo FSH (folikuly stimulujúci hormón). V priebehu hormonálnej stimulácie, ktorá trvá jeden až tri týždne, dochádza k ultrazvukovej kontrole zrejúcich folikulov z dôvodu stanovenia vhodného času na odber vajíčok. Pokiaľ sú vytvorené ideálne podmienky, začne sa pomocou injekcií hCG (ľudský choriový gonadotropín) vyvolávať ovulácie. K punkcii folikulov dochádza o pár dní neskôr.

Ako ste znášala hormonálnu stimuláciu?

„Pár mesiacov pred návštevou centra sme oba s priateľom užívali na podporu rôzne bylinné čaje. Boli sme zmierený s tým, že nás proces IVF neminie, aj tak sme si povedali, že keby to nepomohlo, rozhodne neublíži. Z hormonálnej stimulácie som mala naozaj strach. Predstava, že si musím každý deň pichnúť injekciu do brucha, bola desivá. Priateľ bol ale veľmi nápomocný, takže mi každý deň poctivo pichol injekciu. V mojom prípade trvala stimulácia takmer 14 dní, v prvých dňoch som na liečbu prakticky nereagovala a tak zvýšili dávku. Pri poslednom ultrazvuku som dostala lieky na spustenie ovulácie a 36 hodín po injekcii som prišla do centra na odber. Tešila som sa, až to budem mať za sebou – hormonálna stimulácia mi nerobila príliš dobre.“

  • Odber pohlavných buniek

Následný odber vajíčok prebieha pod ultrazvukovou kontrolou a to presne v načasovaný okamih. Zákrok zvyčajne trvá 10 minút a robí sa v celkovej anestézii. Dochádza tiež k odberu spermy. Klasicky masturbáciou, vo vážnejších prípadoch odsatím z nadsemenníkov alebo odobratím tkaniva. Pokiaľ je semeno od partnera či darcu už uschované, dochádza k jeho rozmrazení.

Špeciálne navrhnutý doplnok stravy Fertilman obsahuje dôležité zložky ako je L-Carnitin, L-Arginin, selén, zinok, vitamín B6, vitamín E, vitamín B12, horčík, železo. Horčík, železo a vitamín B12 sa podieľajú na procese delenia buniek. Zinok zase chráni bunky pred voľnými radikálmi a prispieva k normálnej plodnosti a reprodukcii. Vitamín E je silným antioxidantom.

  • Oplodnenie a kontrola embryí

Následne sa spermie v laboratóriu starostlivo spracujú – zhromaždia a vyčistia. U klasického IVF sa pridávajú do kultivačného média k vajíčku po troch až šiestich hodinách po odbere. Niekedy je ale nutné pristúpiť k mikroinseminačnej metóde (spravidla ISCI), kedy sa jednotlivé spermie vpravia priamo do vajíčka. Po 24 hodinách v laboratóriu zisťujú, či došlo k oplodneniu. Pokiaľ áno, embryo sa ešte niekoľko dní kultivuje mimo telo ženy a je pravidelne kontrolované. V prípade, že sa všetko vyvíja tak, ako má, dochádza k embryotansféru, teda preneseniu vajíčka do maternice.